Wat te doen bij een ongeval tijdens een training of een wedstrijd?

Raak je gekwetst tijdens de training of in een wedstrijd dan is het aangewezen om een formulier 'aangifte van ongeval' op te vagen bij iemand van het bestuur.
 
Indien je dit formulier downloadt, dan moet je het steeds recto-verso afprinten!


Het formulier zo volledig mogelijk laten invullen door de behandelende geneesheer en dit zo vlug mogelijk terug te bezorgen (max. 3 dagen) aan het bestuur.

Steeds een kleefbriefje van de mutualiteit op het formulier plakken of bijvoegen.

Indien kiné-behandeling is vereist, dienen het aantal beurten + soort behandeling op het medisch getuigschrift te worden vermeld. Indien de kiné-behandeling later (dus > 3 dagen) wordt voorgeschreven, dient er een kopie van dit voorschrift te worden bezorgd aan het bestuur.

Bij volledige genezing:
een controle-onderzoek laten doen bij de behandelende geneesheer.
Zolang het formulier "geneeskundig getuigschrift van herstel" niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen.

 Zo spoedig mogelijk alle onkosten, nota's van ereloon, hospitalisatie, kine, etc... indienen bij de mutualiteit voor terugbetaling. Vraag naar een bewijs van terugbetaling in verband met sportongeval.

Het remgeld ten laste van het slachtoffer wordt normaliter door de verzekering van de KBVB terugbetaald.

Bij eventuele problemen of onduidelijkheden, gelieve contact op te nemen met het bestuur.

   

Hoofdsponsors:

plastiekhofstade  duffelcoat

pa management logo

Kledijsponsor:

accofiska logo       van migeroet logo    pareyn liften    
 
 
 
      zwarte kat logo  schrauwen logo  made in italy logo     vaillant logo   
 
 
de smaele lgo          dakwerken de vos logo
 
 
 
Sponsors:
 
begrafenissen arijs    JAN VERLEYZEN   albatros logo   alpha verzekeringen logo
 
 
castelein logo     hubo logo     plateau ramen logo     schoonjans logo     sterckx media lofgo